SPLOŠNI POGOJI

Dobrodošli na naši spletni strani (www.consea.si/) in hvala za vase povpraševanje po našem podjetju. Varovanje vaših osebnih podatkov jemljemo zelo resno. Vaše podatke obdelujemo v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami za varstvo osebnih podatkov, zlasti z Zakonom o varstvu osebnih podatkov na področju obravnave kaznivih dejanj v Sloveniji z dne 20. novembra 2020 (Uradni list 177/20) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), ki ju zaradi podobnosti obeh določb imenujemo s skupnim imenom “GDPR”. S pomočjo te politike zasebnosti vas celovito obveščamo o obdelavi vaših osebnih podatkov s strani družbe Conesa in pravicah, do katerih ste upravičeni.

Kaj so osebni podatki?
Osebni podatki so informacije, ki omogočajo identifikacijo fizične osebe. To so zlasti ime, datum rojstva, naslov, telefonska številka, e-poštni naslov in tudi vaš IP naslov. Anonimni podatki obstajajo, kadar se na uporabnika ni mogoče osebno sklicevati.

Vaše pravice kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
Najprej bi vas radi obvestili o vaših pravicah kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Te pravice so standardizirane v členu 15 DO 22 SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV.
To vključuje:

 • Pravica do obveščenosti (člen 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov),
 • Pravica do izbrisa (17. člen GDPR),
 • Pravica do popravka (16. člen GDPR),
 • Pravica do prenosljivosti podatkov (20.člen GDPR),
 • Pravica do omejitve obdelave podatkov (18. člen GDPR),
 • Pravica do ugovora obdelavi podatkov (21. člen GDPR).

Če želite uveljavljati te pravice, se obrnite na nas. Enako velja, če imate vprašanja o obdelavi podatkov v našem podjetju. Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo podatkov. Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (IP) je za nas pristojni organ v zadevah varstva podatkov. Pri IP imate pravico kadar koli vložiti pritožbo (https://www.ip-rs.si/). Vendar bi bili veseli, če bi lahko vaše pomisleke obravnavali, preden se obrnete na IP, zato vas prosimo, da se najprej obrnete na nas.

Pravice do ugovora
Če vaše osebne podatke obdelujemo za namen neposrednega trženja, imate pravico, da kadar koli brez navedbe razlogov ugovarjate tej obdelavi podatkov. To velja tudi za oblikovanje profilov, če je povezano z neposrednim oglaševanjem. Če nasprotujete obdelavi za namene neposrednega trženja, vaših osebnih podatkov v te namene ne bomo več obdelovali. Ugovor je brezplačen in ga lahko kadar koli podate na spletni strani, po možnosti prek elektronskega naslova – računovodstvo@consea.si. Če vaše podatke obdelujemo zaradi varstva zakonitih interesov, lahko kadar koli ugovarjate tej obdelavi iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem; to velja tudi za profiliranje na podlagi teh določb.
Nato vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če lahko dokažemo nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če obdelava služi uveljavljanju, izvajanju ali obrambi pravnih zahtevkov.

Nameni in pravne podlage obdelave podatkov
Pri obdelavi vaših osebnih podatkov upoštevamo določbe GDPR in vse druge veljavne predpise o varstvu podatkov. Pravne podlage za obdelavo podatkov izhajajo zlasti iz člena 6 GDPR.
Vaše podatke uporabljamo za začetek poslovanja, izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti, izvajanje pogodbenega razmerja, ponujanje izdelkov in storitev ter krepitev odnosa s strankami, kar lahko vključuje tudi analize za namene trženja, ankete o zadovoljstvu strank in neposredno oglaševanje. Vaše soglasje je tudi zahteva za dovoljenje v skladu z zakonom o varstvu podatkov. Tu vas bomo obvestili o namenih obdelave podatkov in o vaši pravici do preklica. Če se privolitev nanaša tudi na obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov, vas bomo na to izrecno opozorili v privolitvi. Obdelava posebnih kategorij osebnih podatkov v smislu člena 9 (1) GDPR bo izvedena le, če to zahtevajo zakonske določbe in ni razloga za domnevo, da vaš zakoniti interes za izključitev obdelave prevlada nad tem.

Posredovanje tretjim osebam
Vaše podatke bomo posredovali tretjim osebam samo v okviru zakonskih določb ali z ustreznim soglasjem. Sicer vaših podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, razen če nas k temu zavezujejo obvezne pravne določbe (razkritje zunanjim organom, kot so nadzorni organi ali organi pregona).

Prejemniki podatkov / kategorije prejemnikov
V našem podjetju zagotavljamo, da vaše podatke prejmejo le osebe, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti.

Pri nakupih in poizvedbah se lahko zgodi, da so vključena tudi druga podjetja. V nekaterih primerih ponudniki storitev pomagajo našim strokovnim oddelkom pri opravljanju njihovih nalog, npr. pri pošiljanju novic. Z vsemi ponudniki storitev je bil sklenjen potreben pogodbeni okvir v skladu z zakonom o varstvu podatkov.

Prenos podatkov v tretje države / namera za prenos podatkov v tretje države
Podatke posredujemo v tretje države (države zunaj Slovenije ali Evropskega gospodarskega prostora) le, če to zahteva zakon, če ste nam za to dali soglasje ali če je to potrebno za izvajanje pogodbenega razmerja. V tem primeru sprejmemo ukrepe, ki so možni in potrebni v skladu z zakonom o varstvu podatkov, v skladu s členom 44 in naslednjimi členi Zakona o varstvu osebnih podatkov. Splošne uredbe o varstvu podatkov, da se vzpostavi raven varstva podatkov v tretji državi.

Obdobje shranjevanja podatkov
Vaše podatke hranimo toliko časa, dokler so potrebni za ustrezen namen obdelave. Upoštevajte, da številna obdobja hrambe zahtevajo, da se podatki še naprej hranijo. To velja zlasti za obveznosti hrambe v skladu z gospodarsko ali davčno zakonodajo. Če ni nadaljnjih obveznosti hrambe, se podatki rutinsko izbrišejo, ko je namen dosežen.
Poleg tega lahko podatke hranimo, če ste nam to dovolili ali če pride do pravnih sporov in uporabimo dokaze v okviru zakonsko določenih zastaralnih rokov, ki lahko trajajo do deset let.

Varen prenos podatkov
Da bi podatke, ki jih shranjujemo, čim bolje zaščitili pred naključno ali namerno manipulacijo, izgubo, uničenjem ali dostopom nepooblaščenih oseb, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe. Stopnje varnosti nenehno preverjamo v sodelovanju s strokovnjaki za varnost in jih prilagajamo novim varnostnim standardom. Izmenjava podatkov na naše spletno mesto in z njega je vedno šifrirana. Kot protokol prenosa za naše spletno mesto ponujamo HTTPS, pri čemer v vsakem primeru uporabljamo trenutne protokole šifriranja.
Poleg tega svojim uporabnikom ponujamo šifriranje vsebine kot del kontaktnih obrazcev in aplikacij. Dešifriranje teh podatkov je mogoče samo pri nas. Obstaja tudi možnost uporabe alternativnih komunikacijskih kanalov (npr. poštne storitve).

Obveznost zagotavljanja podatkov
Različni osebni podatki so potrebni za vzpostavitev, izvajanje in prenehanje pogodbenega razmerja ter izpolnjevanje s tem povezanih pogodbenih in zakonskih obveznosti. Enako velja za uporabo našega spletnega mesta in različnih funkcij, ki jih zagotavlja. V nekaterih primerih je treba podatke zbrati ali dati na voljo tudi zaradi zakonskih zahtev. Upoštevajte, da brez posredovanja teh podatkov ni mogoče obdelati vašega povpraševanja ali izvesti osnovnega pogodbenega razmerja.

Kategorije, viri in izvor podatkov
Katere podatke obdelujemo, je odvisno od konteksta: to je odvisno od tega, ali na primer vnesete poizvedbo v naš kontaktni obrazec, ali nam pošljete poizvedbo prek družabnih medijev ali vložite pritožbo. Upoštevajte, da lahko podatke za posebne primere obdelave, npr. ko naložite dokumente ali oddate kontaktno poizvedbo, posredujemo tudi ločeno na primernem mestu.

Obisk našega spletnega mesta
Ko obiščete to spletno mesto, vaš brskalnik posreduje naslednje vrste podatkov, ki jih shranimo:

 • vrsto in jezik brskalnika,
 • naslov IP računalnika, do katerega dostopate,
 • zahtevke strežnika (npr. zahtevke za strani), vključno s časom in
 • URL napotitelja (tj. naslov predhodno obiskanega spletnega mesta, če ste do našega spletnega mesta prišli od tam s klikom na hiperpovezavo).

Prve tri vrste podatkov so tehnično potrebne za pravilen prikaz strani, do katerih ste dostopali na tem spletnem mestu. Poleg tega se lahko po potrebi uporabijo za vzdrževanje varnega delovanja tega spletnega mesta (npr. za obrambo pred poskusi vdora). Naslov IP in jezik brskalnika se uporabljata tudi za predlaganje ustrezne jezikovne nastavitve našega spletnega mesta. Naslov URL napotitelja se uporablja v anonimizirani obliki za statistične namene. Zaradi tehnične varnosti in zlasti za obrambo pred poskusi napadov na naš spletni strežnik se tudi tovrstni podatki shranjujejo za določeno obdobje v skladu s čl. 6 (1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Zahteva za stik
Na našem spletnem mestu lahko opravite različne vrste poizvedb. V vsakem primeru se uporablja kontaktni obrazec, v katerega se vpišejo kontaktni podatki, potrebni za komunikacijo (npr. ime, e-poštni naslov), in vsebina vašega sporočila. Ti podatki se uporabljajo za upravljanje odnosov s strankami (zgodovina stikov) in za odgovor na vašo zahtevo.
Da bi kar najbolje zaščitili varnost in zaupnost vaših podatkov, izvajamo ustrezne varnostne ukrepe. Vašo prijavno dokumentacijo nam posredujemo v šifrirani obliki prek našega prijavnega sistema. Preventivni ukrepi za zaščito podatkov vedno ustrezajo trenutnemu stanju tehnike. Vaše podatke v postopku prijave hranimo v skladu z veljavno zakonodajo in jih izbrišemo najpozneje po šestih mesecih. Podatke hranimo dlje od tega obdobja le, če smo to dolžni ali upravičeni storiti, npr. če ste nam dali dovoljenje za hrambo vaših podatkov za določeno daljše obdobje ali za uveljavljanje zakonskih pravic.

Kontaktirajte nas po e-pošti ali telefonu
Če nam pišete ali nas pokličete, obdelujemo podatke, ki jih navedete v kontaktnem obrazcu, da z vami stopimo v stik ter odgovorimo na vaša vprašanja in zahteve (člen 6 (1)(a)(b) GDPR). Če nas kontaktirate po elektronski pošti, bomo osebne podatke, ki jih navedete v elektronski pošti, obdelali izključno za namen obdelave vaše zahteve.

Če nas pokličete, bomo zbrali vaše ime in telefonsko številko, da bomo lahko obdelali vašo zahtevo. Pri uporabi vseh komunikacijskih kanalov se upošteva načelo varčevanja s podatki in izogibanja podatkom, saj morate posredovati le tiste podatke, ki jih nujno potrebujemo za vzpostavitev stika z vami in obdelavo vaše poizvedbe. Poleg tega bo vaš naslov IP obdelan zaradi tehnične varnosti in obrambe pred morebitnimi poskusi napadov.

Administracija, finančno računovodstvo, organizacija pisarne, upravljanje stikov
Podatke obdelujemo v okviru upravnih nalog ter organizacije naših dejavnosti, finančnega računovodstva in izpolnjevanja zakonskih obveznosti, kot je arhiviranje. V zvezi s tem obdelujemo iste podatke, ki jih obdelujemo pri opravljanju naših pogodbenih storitev. Podlage za obdelavo so člen 6 (1)(c) SUVP, člen 6 (1)(f) SUVP. Obdelava vpliva na stranke, zainteresirane stranke, poslovne partnerje in obiskovalce spletnega mesta. Namen in naš interes pri obdelavi je v upravljanju, finančnem računovodstvu, organizaciji pisarne, arhiviranju podatkov, tj. nalogah, ki služijo vzdrževanju naših poslovnih dejavnosti, izvajanju naših nalog in zagotavljanju naših storitev. Izbris podatkov v zvezi s pogodbenimi storitvami in pogodbeno komunikacijo ustreza podatkom, navedenim v teh dejavnostih obdelave. V tem okviru podatke razkrijemo ali posredujemo davčnim organom, svetovalcem, kot so davčni svetovalci ali revizorji, pa tudi drugim pristojbinskim uradom in ponudnikom plačilnih storitev. Poleg tega na podlagi naših poslovnih interesov shranjujemo podatke o dobaviteljih in drugih poslovnih partnerjih, na primer za poznejše kontaktiranje z njimi. Ti podatki, ki so večinoma povezani s podjetjem, so na splošno shranjeni trajno.

Pričevanje
V razdelku Pričevanja lahko prikažete določene osebne podatke, delite določene podrobnosti, sodelujete z drugimi, izmenjujete znanje in spoznanja ter objavljate in pregledujete ustrezne komentarje. Komentarji in podatki so javno vidni. Glede podatkov v vašem komentarju imate možnost izbire. V komentarju vam ni treba navesti dodatnih podatkov, vendar vam podatki iz komentarja pomagajo, da iz naših storitev dobite več. Sami se odločite, ali boste v komentar vključili občutljive informacije in ali bodo te občutljive informacije javne. V komentarju ne objavljajte ali dodajajte osebnih podatkov, za katere ne želite, da so na voljo.

Podatki o strankah in dobaviteljih
V okviru pogodbenega razmerja zunaj spletnega mesta obdelujemo naslednje osebne podatke:

 • Kontaktni podatki (npr. ime/priimek sedanje in po potrebi prejšnje kontaktne osebe ter dodatek k imenu, ime podjetja in naslov stranke (delodajalca), mobilna in stacionarna telefonska številka z dodatkom, e-poštni naslov).
 • Podatki, povezani z delom (npr. funkcija v podjetju, oddelek)
 • po potrebi bančni podatki (v okviru pooblastila za direktno obremenitev tudi ime/priimek imetnika računa).
 • Če je primerno, prednostni plačilni sistem, informacije o kreditni sposobnosti in kreditnem obnašanju.
 • po potrebi datum rojstva, delovno dobo itd. (za potrebe storitev za stranke, če nam te podatke posredujete prostovoljno).

Načeloma vaše osebne podatke od vas prejmemo v postopku sklenitve pogodbe ali med trajanjem pogodbenega razmerja.

Nameni in pravna podlaga obdelave podatkov
Tudi pri obdelavi vaših osebnih podatkov zunaj spletnega mesta vedno upoštevamo določbe GDPR in druge ustrezne zakonske določbe. Vaši osebni podatki se obdelujejo izključno za izvajanje predpogodbenih ukrepov (npr. za pripravo ponudb za izdelke ali storitve) in za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti (npr. za izvajanje naših storitev ali za obdelavo naročil/naročil/plačil), (6. člen, odstavek 1, točka 1, b GDPR) ali če obstaja zakonska obveznost obdelave (npr. zaradi zahtev davčne zakonodaje) (6. člen, odstavek 1, točka 1, c GDPR). Osebni podatki so bili prvotno zbrani za te namene.

Seveda je lahko vaše soglasje za obdelavo podatkov tudi zahteva za dovoljenje za varstvo podatkov (6. člen (1)(1)(a) GDPR). Pred izdajo soglasja vas bomo obvestili o namenu obdelave podatkov in o vaši pravici do preklica v skladu s čl. 7 (3) SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV. Za odkrivanje kaznivih dejanj se osebni podatki obdelujejo le pod pogoji iz člena 10 SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV.

Prejemniki podatkov / kategorije prejemnikov
Pri izvajanju potrebnih poslovnih procesov našim strokovnim oddelkom pomagajo zunanji ponudniki storitev, da lahko opravljajo svoje naloge. Za zaščito podatkov, ki se obdelujejo, so bile z vsemi ponudniki storitev sklenjene potrebne pogodbe o varstvu podatkov.
To so zlasti ponudniki storitev ter finančna in svetovalna podjetja, ki zagotavljajo podporo pri preverjanju podatkov, pomembnih za naročila. Poleg tega uporabljamo specializirane IT-strokovnjake proizvajalcev in partnerskih podjetij, ki imajo ustrezno znanje o izdelkih, da nam pomagajo na posameznih strokovnih področjih. Za obdelavo projektov (registracija, obveščanje o projektih, priprava ponudbe, obdelava naročila) se lahko vaši podatki posredujejo ustreznim proizvajalcem ponujenih ali naročenih izdelkov. Ti se lahko nahajajo tudi v tretji državi zunaj Slovenije. Podatke o obdelavi plačil posredujemo kreditnim, trgovinskim in poslovnim informacijskim agencijam, da bi preverili njihovo obnašanje in kreditno sposobnost. Po potrebi se lahko vaši osebni podatki obdelujejo tudi v oblaku za optimizacijo obstoječih postopkov (na primer za učinkovitejšo komunikacijo in obdelavo pogodb). Za to smo z vidika varstva podatkov sklenili potrebne pogodbe. Če se ponudnik storitev v oblaku nahaja v državi zunaj Slovenije/EGP (tretja država), sprejmemo ukrepe, ki so možni in potrebni v skladu z zakonom o varstvu podatkov v skladu s čl. 44 in naslednje čl. Splošne uredbe o varstvu podatkov, da bi vzpostavili raven varstva podatkov v zadevni tretji državi. Pri tem uporabljamo tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi zagotavljamo, da vaše podatke prejmejo le osebe, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje svojih pogodbenih in zakonskih obveznosti.

Trženjski nameni Obstoječe stranke
Podjetje Consea je zainteresirana za vzdrževanje odnosa z vami in za pošiljanje informacij in ponudb o naših izdelkih/storitvah, čl. 6 (1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Zato vaše podatke obdelujemo za pošiljanje ustreznih informacij in ponudb po elektronski pošti ter za ankete o zadovoljstvu strank.
Če tega ne želite, lahko kadar koli ugovarjate uporabi svojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja; to velja tudi za oblikovanje profilov, če je povezano z neposrednim trženjem. Če ugovarjate, vaših podatkov v ta namen ne bomo več obdelovali.

Piškotki
Naše spletno mesto uporablja tako imenovane piškotke na več mestih. Z njimi omogočamo, da je naša ponudba uporabniku prijaznejša, učinkovitejša in varnejša. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se shranijo v vašem računalniku in jih shrani vaš brskalnik (lokalno na trdem disku). Na podlagi našega zakonitega interesa (člen 6 (1)(1)(f) GDPR) uporabljamo tehnično potrebne piškotke, ki so potrebni za delovanje spletnega mesta in zagotavljanje njegove funkcionalnosti. Odvisno od namena se shranijo trajno – tudi po koncu seje – (tako imenovani trajni piškotki, npr. opt-out) ali pa se izbrišejo ob zaprtju brskalnika (tako imenovani sejni piškotki – ti veljajo le za eno sejo brskalnika). Za dodatne informacije glejte naš pravilnik o piškotkih.

Google Analytics
Uporabljamo Google Analytics, storitev spletne analitike, ki jo zagotavlja Google. Google uporablja piškotke. Informacije o uporabi spletne ponudbe s strani uporabnikov, ki jih ustvari piškotek, se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo. Google bo te informacije v našem imenu uporabil za ocenjevanje vaše uporabe spletnega mesta, pripravo poročil o dejavnosti spletnega mesta za upravljavce spletnih mest in zagotavljanje drugih storitev, povezanih z dejavnostjo spletnega mesta in uporabo interneta. Pri tem se lahko iz obdelanih podatkov ustvarijo psevdonimni uporabniški profili.

Google Analytics uporabljamo samo z aktivirano anonimizacijo IP. To pomeni, da Google skrajša naslov IP uporabnikov v državah članicah Evropske unije ali drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Le v izjemnih primerih se celoten naslov IP pošlje na Googlov strežnik v ZDA in tam skrajša.
Naslov IP, ki ga posreduje brskalnik uporabnika, ne bo združen z drugimi Googlovimi podatki. Uporabniki lahko z nastavitvijo programske opreme brskalnika preprečijo shranjevanje piškotkov; v skladu s tem lahko uporabniki preprečijo tudi zbiranje podatkov, ki jih ustvari piškotek in so povezani z njihovo uporabo spletne ponudbe Googlu, ter obdelavo teh podatkov s strani Googla tako, da prenesejo in namestijo vtičnik brskalnika, ki je na voljo na naslednji povezavi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.   
Več informacij o Googlovi uporabi podatkov, nastavitvah in možnostih ugovora najdete na Googlovi spletni strani: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners.  V nasprotnem primeru bodo osebni podatki anonimizirani ali izbrisani po 14 mesecih.

Socialni vtičniki družabnih omrežij
Na našem spletnem mestu boste našli vtičnike za storitve družabnih medijev Facebook in Instagram. Povezave do spletnih mest storitev družabnih medijev lahko prepoznate po logotipu ustreznega podjetja. Če sledite tem povezavam, pridete na spletna mesta naših podjetij v zadevni storitvi družabnih medijev. Ko kliknete povezavo do storitve družabnih medijev, se vzpostavi povezava s strežniki storitve družabnih medijev. S tem se na strežnike storitve družbenega medija prenese podatek, da ste obiskali našo spletno stran. Poleg tega se ponudniku storitve družabnih medijev posredujejo nadaljnji podatki.
To so na primer:

 • Naslov spletnega mesta, na katerem se nahaja aktivirana povezava.
 • Datum in čas priklica spletnega mesta ali aktiviranja povezave
 • Informacije o uporabljenem brskalniku in operacijskem sistemu
 • Naslov IP

Če ste ob aktiviranju povezave že prijavljeni v ustrezno storitev družabnih medijev, lahko ponudnik storitve družabnih medijev na podlagi posredovanih podatkov določi vaše uporabniško ime in morda celo vaše pravo ime ter te podatke dodeli vašemu osebnemu uporabniškemu računu v storitvi družabnih medijev. To možnost dodelitve v vaš osebni uporabniški račun lahko izključite, če se predhodno odjavite iz svojega uporabniškega računa.

Strežniki storitev družbenih medijev se nahajajo v ZDA in drugih državah zunaj Slovenije. Podatke lahko zato obdeluje tudi ponudnik storitve družbenih medijev v državah zunaj Slovenije. Upoštevajte, da za podjetja v teh državah veljajo zakoni o varstvu podatkov, ki osebnih podatkov na splošno ne varujejo v enaki meri kot v Sloveniji.

Upoštevajte, da nimamo vpliva na obseg, vrsto in namen obdelave podatkov s strani ponudnika storitve družabnih medijev. Za več informacij o uporabi vaših podatkov s strani storitev družabnih medijev, ki so vključene v našo spletno stran, glejte pravilnik o zasebnosti zadevne storitve družabnih medijev.

Povezave do drugih ponudnikov
Naša spletna stran vsebuje tudi – jasno prepoznavne – povezave do spletnih strani drugih podjetij. V kolikor obstajajo povezave do spletnih strani drugih ponudnikov, nimamo vpliva na njihovo vsebino. Zato za te vsebine ne moremo prevzeti nobenega jamstva ali odgovornosti. Za vsebino teh strani je vedno odgovoren ustrezni ponudnik ali upravljavec strani.
Povezane strani so bile v času povezovanja preverjene glede morebitnih pravnih kršitev in prepoznavnih kršitev. Nezakonite vsebine v času povezovanja niso bile prepoznane. Vendar stalno spremljanje vsebine povezanih strani ni smiselno, če ni konkretnih znakov pravne kršitve. Takšne povezave bodo nemudoma odstranjene, če bodo ugotovljene kršitve zakona. Spletna ponudba za otroke. Osebe, mlajše od 16 let, nam ne smejo posredovati osebnih podatkov ali predložiti izjave o privolitvi brez soglasja svojih zakonitih skrbnikov. Starše in skrbnike spodbujamo, da aktivno sodelujejo pri spletnih dejavnostih in interesih svojih otrok.

Prisotnost v družabnih medijih
Prisotni smo v različnih družbenih medijih, da bi komunicirali s strankami, zainteresiranimi stranmi in uporabniki, ki so tam registrirani, ter jih obveščali o naših ponudbah. Poudarjamo, da te platforme in njihove funkcije uporabljate na lastno odgovornost. To velja zlasti za uporabo interaktivnih funkcij (npr. komentiranje, deljenje, ocenjevanje).
Opozarjamo tudi, da se vaši podatki lahko obdelujejo zunaj Slovenije. Poleg tega se lahko vaši podatki obdelujejo za namene tržnih raziskav in oglaševanja. Na primer, na podlagi vašega vedenja pri uporabi in iz tega izhajajočih interesov se lahko oblikujejo profili uporabe. To na primer omogoča umeščanje oglasov znotraj in zunaj platform, ki domnevno ustrezajo vašim interesom. V ta namen se v vaš računalnik običajno shranijo piškotki. Neodvisno od tega se lahko v profile uporabe shranijo tudi podatki, ki se ne zbirajo neposredno iz vaših končnih naprav (zlasti če ste član zadevnih platform in ste vanje prijavljeni).

Kot ponudnik te informacijske storitve ne zbiramo in ne obdelujemo nobenih drugih podatkov, ki bi izhajali iz vaše uporabe naše storitve. Obdelava osebnih podatkov uporabnikov temelji na naših zakonitih interesih za zagotavljanje učinkovitih informacij uporabnikom in komuniciranje z njimi v skladu s členom 2. 6 odst. 1, točka 1, črka f Splošne uredbe o varstvu podatkov. Če vas zadevni ponudniki zaprosijo za soglasje za obdelavo podatkov, je pravna podlaga za obdelavo podatkov čl. 6 odst. 1, stavek 1, točka a, čl. 7 SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV.

Če ste član družabnega omrežja in ne želite, da omrežje zbira podatke o vas prek našega spletnega mesta in jih povezuje z vašimi shranjenimi podatki o članstvu v zadevnem omrežju, morate

 • se pred obiskom našega spletnega mesta odjavite iz ustreznega omrežja,
 • izbrišete piškotke v svoji napravi in
 • zaprite in znova zaženite brskalnik.

Po ponovni prijavi boste v omrežju spet prepoznavni kot določen uporabnik. V primeru zahtev po informacijah in uveljavljanja pravic uporabnika bi radi opozorili, da jih lahko najučinkoviteje uveljavljate pri ponudnikih. Samo ponudniki imajo dostop do podatkov uporabnikov in lahko sprejmejo ustrezne ukrepe ter neposredno posredujejo informacije. Če še vedno potrebujete pomoč, se lahko obrnete na nas.

Spremembe in posodobitve pravilnika o zasebnosti
Prosimo vas, da se redno seznanjate z vsebino našega pravilnika o zasebnosti. Politiko zasebnosti bomo spremenili takoj, ko bo to potrebno zaradi sprememb dejavnosti obdelave podatkov, ki jih izvajamo. O tem vas bomo obvestili takoj, ko bodo spremembe zahtevale vaše dejanje sodelovanja (npr. soglasje) ali drugo individualno obvestilo.

Pomisleki in stiki
Če imate kakršne koli pomisleke glede morebitnega ogrožanja vaše zasebnosti ali zlorabe vaših osebnih podatkov z naše strani ali kakršna koli druga vprašanja ali pripombe, se lahko obrnete na nas.

Kaj so piškotki in kako delujejo?
Piškotki so majhne podatkovne datoteke. Ko obiščete naše spletno mesto (v nadaljevanju “platforma”), se te datoteke prenesejo v imenik brskalnika ali na trdi disk vašega računalnika, tabličnega računalnika ali pametnega telefona (v nadaljevanju “naprava”). Vsakič, ko obiščete našo platformo, piškotek in platforma komunicirata med seboj in tako prepoznata vašo napravo. To je koristno tako za vas kot za nas. Piškotek se lahko na primer uporabi za shranjevanje vaših vnosov besedila v polja obrazcev na spletnem mestu, tako da vam ob naslednjem obisku spletnega mesta ni treba ponovno vnašati istih podatkov. S tem se izboljša uporabniška prijaznost naših platform. Piškotke upravljamo z majhnim programom, ki se imenuje orodje ali oznaka.

Uporabljamo piškotke prve in tretje osebe. Piškotki prve osebe izvirajo iz naše platforme in pošiljajo informacije samo nam; piškotke tretjih oseb na našo spletno stran namestijo tretje osebe in pošiljajo informacije o vaši napravi drugim podjetjem, ki prepoznajo ta piškotek. V večini primerov so informacije v piškotku psevdonimizirane ali anonimizirane, saj piškotki na splošno ne identificirajo vas kot posameznika, temveč vašo napravo. V nekaj primerih so lahko nekateri piškotki povezani z osebnimi podatki. Takšne podatke bomo obdelali le, če nam boste dali svoje soglasje ali če je obdelava potrebna, da vam omogočimo uporabo določene storitve.

Nastavitve piškotkov
Večina brskalnikov samodejno dovoli vse piškotke, vendar se lahko odločite, ali želite nam ali zunanjim tretjim osebam dovoliti shranjevanje piškotkov v vaši napravi. Nastavitve brskalnika lahko kadar koli spremenite tako, da piškotki ne bodo več sprejeti ali shranjeni. Izberete lahko tudi možnost, da se pred vsakim sprejemom piškotkov prikaže opozorilno sporočilo. Lahko pa brskalnik nastavite tako, da sprejema piškotke samo z določenih spletnih mest. Prav tako lahko izbrišete že shranjene piškotke. Če izbrišete vse piškotke, bodo iz vaše naprave izbrisani tudi tako imenovani opt-out piškotki, ki so namenjeni zavračanju piškotkov. V nadaljevanju so na voljo splošna navodila za upravljanje piškotkov za najbolj priljubljene brskalnike: Google ChromeMicrosoft Internet Explorer in EdgeMozilla FirefoxApple SafariOpera Web.

Življenjska doba piškotkov
Piškotki imajo življenjsko dobo. Nekateri piškotki se izbrišejo, ko zaprete brskalnik. Drugi (na primer tisti s prijavnimi podatki) lahko ostanejo v vašem računalniku več let, če jih ne izbrišete. Piškotke lahko kadar koli izbrišete. Kliknite eno od spodnjih povezav, da preidete na uporabniški priročnik brskalnika. Po izbrisu piškotkov se boste morda morali ponovno prijaviti na nekatera spletna mesta ali določiti svoje nastavitve.

Onemogočanje piškotkov
Uporabite lahko tudi blokatorje piškotkov, kot je “DoNotTrackMe”. Upoštevajte, da bodo v primeru zavrnitve piškotkov nekatere funkcije na spletnem mestu morda omejene ali nedostopne. Zato priporočamo, da v nastavitvah brskalnika sprejmete piškotke od nas in naših partnerjev.

Katere so vrste piškotkov?
Osnovni piškotki/nujni piškotki – ti piškotki so tisti, brez katerih spletno mesto ne bi moglo delovati. Sem spadajo piškotki, kot so piškotki za prijavo.

Funkcionalni piškotki  ti piškotki vas prepoznajo, ko se vrnete na spletno mesto, si zapomnijo vaše nastavitve in zagotavljajo izboljšane, bolj prilagojene funkcije.

Piškotki o delovanju  piškotki o delovanju skupaj z drugimi informacijami omogočajo spletnim mestom izračunati skupno število ljudi, ki uporabljajo spletno mesto, in ugotoviti, katere funkcije spletnega mesta so najbolj priljubljene. Te informacije se na splošno uporabljajo za izboljšanje spletnega mesta in načina, kako se lahko obiskovalci po njem premikajo.

Menimo, da je pomembno, da imate popoln nadzor nad svojo zasebnostjo v spletu. Zato smo se vzdržali nameščanja piškotkov, ki niso nujni. Kot je določeno v PECD, nam tako ni treba pridobiti vašega soglasja, ko obiščete naše spletno mesto.

Kategorije piškotkov, ki jih uporabljamo
Za upravljanje platforme se uporabljajo samo nujni piškotki. Omogočajo nemoteno izvajanje postopkov, zagotavljanje pravilnih odgovorov na vaša povpraševanja in zagotavljanje varnostnih funkcij, npr. za preprečevanje zlonamerne uporabe spletnega mesta. Nujnih piškotkov ni mogoče onemogočiti, lahko pa jih izbrišete ali zavrnete, ko se vam prikažejo. Pravna podlaga za obdelavo teh piškotkov so naši zakoniti interesi v skladu s čl. 6 (1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Podlaga našega zakonitega interesa je zagotavljanje varnosti in funkcionalnosti tega spletnega mesta.