ČLANKI IN NOVICE S PODROČJA
RAČUNOVODSTVA

Pomen računovodstva za učinkovito poslovanje

Računovodstvo je postopek evidentiranja finančnih transakcij, ki se nanašajo na podjetje. Sestavni del računovodstva so povzemanje, analiziranje in poročanje o teh transakcijah nadzornim agencijam, regulatorjem in subjektom za pobiranje davkov. Pri računovodstvu uporabljeni računovodski izkazi

Preberi več »